LLENGUA 2 PRIMARIA  MÈS SABA

LLENGUA 2 PRIMARIA MÈS SABA

Editorial:
SM - TEXTOS
Año de edición:
Materia
Libros de texto y cuadernos
ISBN:
978-84-9182-392-6
Páginas:
176
41,95 €
IVA incluido
No disponible: Consultar

PARAULES PER A COMPARTIR, dins del projecte de Més Saba, treballa la llengua amb un enfocament comunicatiu, funcional i contextualitzat, en equilibri entre la pràctica de les habilitats lingüístiques bàsiques i la sistematització.
Una nova proposta en Més Saba reforça la comprensió lectora a través d'un mètode sistemàtic basat en una selecció de destreses que els alumnes necessiten desenvolupar per a entendre els textos de manera autònoma, i que s'ha traslladat, així mateix, als llibres de Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials. A més, s'hi inclouen qüestionaris de comprensió lectora en format digital per a practicar la comprensió lectora de textos no literaris.
El projecte proposa la lectura de nombrosos textos literaris i d'altres tipologies textuals al llarg de cada unitat: contes, cançons, teatre, poesia, embarbussaments, endevinalles, fullets, menús, entre altres. La proposta de lectura s'amplia amb recursos digitals, com les fitxes d'animació a la lectura, i altres materials amb textos tradicionals i populars recopilats per la seua temàtica.
En PARAULES PER A COMPARTIR hi ha diversos punts al llarg de cada unitat per a treballar l'expressió oral: obertures d'unitat (els alumnes, a partir d'una fotografia i d'un àudio relacionats amb el tema i el valor, poden expressar les seues opinions, desenvolupar el pensament crític i el pensament divergent), seccions d'expressió (els alumnes seran capaços de produir textos orals segons el model que han escoltat i amb el suport d'un vocabulari específic) i seccions de plurilingüisme (els alumnes s'acostaran a altres llengües i aprendran vocabulari i aspectes d'altres cultures per a fomentar el respecte per la diversitat lingüística). D'altra banda, s'oferixen videotutorials per a practicar algunes destreses orals: dramatització, recitació, etc.
S'aprofiten també diferents elements de cada unitat per a oferir vocabulari adequat al nivell i contextualitzat en escenes temàtiques.
A més a més, s'estimula el desenvolupament de l'expressió escrita per mitjà d'activitats contextualitzades suggeridores i pròximes, models textuals en diferents suports audiovisuals i estratègies per a la interacció comunicativa i la presentació de textos.
D'altra banda, s'estudien els conceptes gramaticals, d'acord amb els continguts curriculars, a partir d'un punt de vista pràctic: s'apliquen en les diferents destreses comunicatives que es desenvolupen al llarg de cada unitat.
S'inicia els alumnes en la pràctica del dictat i de la consciència fonològica i la percepció visual com a prerequisits de l'ortografia. Així mateix, s'oferix el quadern Aprenc les lletres per a treballar la lectoescriptura de manera complementària.
PARAULES PER A COMPARTIR oferix diferents tipus de materials: llibre, quadern de lectoescriptura, materials per a l'aula (jocs d'expressió, targetes i bits de vocabulari, etc.) i materials audiovisuals; tots estan enfocats a desenvolupar els diferents estils d'aprenentatge dels alumnes.


@import url(http://ecat.gesm.net/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);